fredag, 27 mars 2015 13:56
Samferdsledepartementet stadfestar byggestart for Rv15/E39 Hjelle - Nor bru i Eid i 2015 Eid kommune har i dag fått melding frå Vegdirektoratet om at Samferdsledepartementet har sagt ja til at vegprosjektet E39/Rv15 Hjelle-Nor bru kan startast opp i 2015 med forskotterte midlar frå Eid kommune – og samla gjennomføring av…
fredag, 27 mars 2015 10:04
Helge Rønnekleiv har dirigert i tretti av dei førti åra Hjelle skulemusikk har eksistert. Søndag deltok dei og dei seks andre korpsa i Eid på vårkonsert.
fredag, 27 mars 2015 09:55
Plassens venner er igjen klar med basar i Valhall. Denne årvisse basaren er den viktigaste inntektskjelda til Plassens Venner og med pengane som kjem inn kan ein vidareføre det arbeidet med å halde området og husa der ved like. Innsatsen
torsdag, 26 mars 2015 10:21
Denne kinoveka startar vi med den andre filmen i Divergent serien "Insurgent" torsdag klokka 19:30. Filmen har 11 års aldergrense. Neste filmen ute er barne klassikern "Annie" med Quvenzhane Wallis, Cameron Diaz, og Jamie Foxx i hovedrollene. Den går på fredag og søndag kl. 18:00 og 17:30 . Dette filmen…
onsdag, 25 mars 2015 12:06
Formannskapet vedtok 19.03.15 å starte opp arbeidet med «Kommunedelplan for helse- og omsorgstenestene» 2015-2026. Framlegg til planprogram vert lagt ut til offentleg ettersyn frå 24.03.15 til 08.05.15 og ligg ute offentleg på Eid kommune si heimeside, på Servicekontoret og på Eid bibliotek.
onsdag, 25 mars 2015 12:03
Frank Sve frå Framstegspartiet er skuffa over at samarbeidet mellom reiselivsselskapa på Sunnmøre og i Nordfjord truleg ikkje blir noko av. Fleire store aktørar i Nordfjord er tvilande til ei samanslåing. Sve meiner det lovar dårleg med tanke på komunereforma: